Інформація про Центр колективного користування портативною апаратурою LMS SCADAS Mobile в Інституті механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України

    На базі відділу динаміки та стійкості суцільних середовищ в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України створений Центр колективного користування «Аналізатор динамічних процесів» на основі портативного 8 канального реєстратора вібраційних, акустичних і тензосигналів LMS SCADAS Mobile фірми LMS International (Бельгія). До складу вимірювальної системи входять власне аналізатор в корпусі SCM01 (рис.1), ноутбук та програмне забезпечення LMS Test.Xpress.

LMS SCADAS Mobile
Рис.1

    LMS SCADAS Mobile – це універсальний мобільний аналізатор для вимірювання й аналізу сигналів квазістатичних та динамічних процесів, сумісний практично з будь-яким типом датчиків: тензорезисторами, акселерометрами, мікрофонами та ін. Загальний динамічний діапазон -178 дб, похибка амплітуди: не гірше ±0,2 %; максимальна частота опитування 204,8 кГц. Реєстрація й візуалізація сигналів у режимі реального часу з одночасними обчисленнями й спектральною обробкою. Квазістатичне й динамічне тензовимірювання, швидке перетворення Фур'є (визначення резонансних частот). Можливість роботи в лабораторних і польових умовах. Аналізатор габаритами 203х58х260 мм масою 2,5 кг має вбудовану батарею на 3 години автономної роботи.

   В Інституті механіки ім. С.П.Тимошенка аналізатор використовується для експериментального дослідження процесів деформування в елементах конструкцій, що відбуваються під дією ударної хвилі.

   Експериментальні наукові дослідження проводять кваліфіковані наукові співробітники відділу динаміки та стійкості суцільних середовищ Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка НАНУ: Анік’єв І.І., к.т.наук; Максимюк В.А., д.ф.-м. наук; Михайлова М.І., д.т. наук; Сущенко Є.О., к.т.наук.

LMS SCADAS Mobile
Рис.2

   На рис.2 показаний результат реєстрації на екрані персонального комп'ютера деформацій пружної статично невизначеної системи, що складається з консолі, обпертої на прикріплений до неї стрижень, які виготовлені зі склопластику. Ударна хвиля в повітрі формувалася в каналі діафрагменної ударної труби, до торця вимірювальної секції якої жорстко прикріплювався один кінець консолі, що сприймає фронт ударної хвилі. У процесі досліджень реєструвалися деформації консолі й стрижня, який прикріплювався до середини вільної сторони консолі.

   На осцилограмі суцільними вертикальними й горизонтальними лініями, що перетинаються в центрі маленького квадрата показані курсори, які в процесі обробки й вимірювання дають можливість отримати значення деформацій кожного тензорезистора з високою точністю в будь-який заданий момент часу. При цьому значення деформацій можуть сягати від декількох мікрострейн до десятків тисяч мікрострейн (µStrain) (залежно від можливостей використовуваних тензорезисторів). Відзначимо, що наведена на рис.2 реєстрація здійснена за період часу, що становить приблизно 0,01 с.

   Поряд з швидкоплинними процесами аналізатор LMS SCADAS Mobile дозволяє також реєструвати квазістатичні й вібраційні процеси. При цьому є можливість проведення Фур'є – аналізу для визначення резонансних частот конструкції.

   Співробітникам Центру відомо про аналогічний за своїми можливостями портативний прилад MIC-200M фірми НПП “Мера” (Росія) з максимальною частотою дискретизації 64 кГц. Раніше в Інституті також використовувався малогабаритний модуль L1250 фірми L-CARD (Росія), за допомогою якого можна одночасно реєструвати 4 тензосигнали. Одночасна експлуатація модуля й аналізатора в процесі дослідження динамічних процесів у конструкціях під дією ударної хвилі показала переваги аналізатора щодо кількості одночасно реєстровуваних сигналів, а також у якості отримуваних залежностей. Слід також зазначити високу захищеність аналізатора (у порівнянні з модулем L1250) від електрозавад.

   Порядок користування устаткуванням, відповідно до типового положення, затвердженого розпорядження Президії Національної Академії наук України, передбачає виділення частини робочого часу Центром на безкоштовне надання послуг з використання аналізатора відповідно до планових замовлень наукових підприємств НАН України, а також вузів і інших бюджетних організацій. Для включення замовлень у план робіт Центру замовник може подати в Бюро Відділення механіки НАН України (e–mail – vmex@nas.gov.ua), а також безпосередньо в Центр (e–mail – desc@inmech.kiev.ua) свої заявки на кількість годин, терміни й види досліджень, проведення яких вимагає використання аналізатора LMS SCADAS Mobile.

   Керівником Центру наказом по Інституту механіки НАН України призначений д.ф.-м. наук Максимюк В.А. Із усіх питань, що стосуються проведення вимірювань з використанням можливостей Центру, необхідно звертатися до керівника Центру, а також до співробітників. Контроль над діяльністю Центру здійснює заступник директора Інституту механіки ім. С.П.Тимошенка НАНУ академік НАН України Кубенко В.Д.

   Контактний телефон: (44) 454 77 12

   Е – mail: desc@inmech.kiev.ua

Скопіювати документ